dilluns, 12 d’abril de 2010

Cada cosa al seu lloc ! Tasques de l'ECOBRIGADA

Recordau, davall les escales tenin contenidors per al paper i cartró.
De Collages


Al pati tenim els contenidors de plàstics i envasos, aquí també podeu tirar l'alumini i els brics però pensau que aquests dos darrers ja no els hauríem de portar a l'escola.Sabeu per què veritat?
De Collages


En aquests dos posarem els nostres papers bruts,restes de menjar,etc.
De Collages


PLA DE TREBALL PER A L'ECOBRIGADA

RECORDAU. A les aules, per fer un òptim triatge dels residus hi hauria d'haver tres contenidors:un per abocar el PAPER, un segon pels ENVASOS I PLÀSTICS i el tercer per al REBUIG.

L'ecobrigada constarà de tres alumnes per aula.

RESPONSABILITATS:

A) Buidar cada divendres la capsa o contenidor de paper de les aules als dos cubells que hi ha a les dues entrades de l'edifici(només paper).

B)Buidar cada divendres la capsa o contenidor dels envasos i plàstics als cubells que tenim al pati i al porxo de l'escola.

C)El contenidor del rebuig només el buidaran les dones de neteja.

D)L'ecobrigada també es farà càrrec, durant tota la setmana o quinze dies, de dur un seguiment de la neteja del pati. Les incidències les reflectiran a l'apartat d'observacions del full de registre que teniu a les classes.


GRÀCIES PER LA VOSTRA COL.LABORACIÓ!!!

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada